درخواست اطلاعات وبسایت

 • مشتری گرامی با توجه به اطلاعات درخواستی توسط شما ، از تاریخ ارسال ایمیل پاسخ که در آن اطلاعات مذکور برای شما ارسال خواهد شد، پشتیبانی شما لغو و به دلیل مسایل امنیتی مشتریان؛ اطلاعات ارسالی از بانک اطلاعاتی ما پاک می گردد. بدیهی است که مسئولیت نگهداری از این اطلاعات، زین پس بر عهده شما دوست ارجمند خواهد بود. لذا توصیه می شود که در نگهداری این اطلاعات نهایت دقت را بفرمایید. 

  ۱. ارسال این فرم به منزله درخواست برای پایان پشتیبانی از سایت شما بوده و با دریافت مشخصات و اطلاعات مدیریتی سایت توسط شما همکاری ما با شما به پایان رسیده و مجموعه ما زین پس هیچگونه مسئولیتی در قبال سایت شما و پشتیبانی از سایت شما نخواهد داشت.

  ۲. بر اساس این درخواست مشتری اعلام می دارد که نگهداری از وبسایت را خود شخصا به عهده می گیرد و کلیه مسئولیت های سایت نظیر پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری و ... از زمان ارسال ایمیل پاسخ، برعهده وی می باشد.

  ۳. به دلیل مسایل امنیتی سایت ، کلیه اطلاعات درخواستی در اختیار مشتری قرار داده شده و پس از آن از بانک اطلاعاتی تیم ما پاک خواهد شد ولذا در صورت مفقود شدن و از دست رفتن این اطلاعات امکان بازیابی برای ما مقدور نمی باشد و کلیه مسئولیت های ناشی از این قصور بر عهده مشتری است.

  ۴. مشتری بر اساس این درخواست سایت خود و کلیه اطلاعات آن را به شکل کامل تحویل گرفته و تایید می نماید که سایت به طور کامل و با محتوای مناسب به ایشان تحویل شده و ادعایی نسبت به طرف مقابل ندارد.

  ۵. ارسال این فرم از سوی مشتری و پاسخ به آن توسط تیم ما به منزله تسویه کامل مالی ، محتوایی و اطلاعاتی پیرامون سایت قید شده در فرم بوده و طرفین حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایند.

  6. تنها به درخواست هایی که فرم را کامل پر نموده و اسکن یکی از مدارک هویتی قید شده در فرم را ارسال نمایند ترتیب اثر داده خواهد شد. بدیهی است مسئولیت عدم ارسال ایمیل اطلاعات وبسایت به دلیل هرگونه اشتباه در تکمیل و یا ارسال مدارک یاد شده بر عهده درخواست دهنده می باشد. اطلاعات درخواستی پس از رفع نواقص فرم و ارسال مدارک مذکور تقدیم می گردد.

 • لطفا کد کشور و شهر و شماره را وارد نمایید.مثال:00982144445577
 • لطفا کد کشور و شهر و شماره را وارد نمایید.مثال:00989123456789
 • لطفا کد ملی 10 رقمی خود را وارد نمایید
 • مثال: https://yoursite.com
 • ایمیل وارد شده در این قسمت جهت ارسال اطلاعات درخواستی شما می باشد. لذا در صحت ثبت آن دقت لازم را بفرمایید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  حداکثر اندازه فایل: 3 MB, حداکثر فایل ها : 3.
   لطفا اسکن یکی از مدارک هویتی خود شامل: شناسنامه، کارت ملی و یا پاسپورت خود را در این قسمت بارگذاری نمایید