فرم درخواست همکاری گویندگان

  • دوست ارجمند ، با توجه به فضای رقابتی موجود در بازار اولویت همکاری با هنرمندان و دوستانی است که قیمت پیشنهادی ایشان مناسب ترین قیمت باشد .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : mp3, png, gif, jpg, pdf, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
      لطفا رزومه و نمونه صدای خود را در قالب فایل های با فرمت ( mp3,png,gif,jpg,pdf ) بارگذاری و ارسال نمایید