نمونه صدای گویندگان ما

مشتری گرامی لطفا پیش از اقدام به سفارش چند لحظه تامل بفرمایید و با شنیدن صدای گویندگان ما در این صفحه که جهت آشنایی شما قرار داده شده ، با شناخت بیشتر ، نسبت به سفارش صدا مناسب برای تبلیغات خود اقدام فرمایید.در صورتی که پس از شنیدن نمونه ها  احتیاج به اطلاعات بیشتری داشتید و یا احتیاج به راهنمایی و مشاوره دارید می توانیدبا همکاران ما در تاپ تیزر تماس گرفته و یا از روش های مختلف پیش بینی شده در سایت ما ( نظیر فرم های موجود و یا ایمیل )برای ارتباط استفاده نمایید. در اینصورت همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

منوچهر اسماعیلی
   (8 فروردین 1318 – کرمانشاه)

منوچهر والی زاده
   (4 تیر 1319 – تهران)

سامیه عطایی
   (4 تیر 1369 – تهران)