پروژه آموزشی اجاره نشینی

این موشن گرافیک بنا به نظر سنجی از بین هنرجویان دوره موشن گرافیک و از میان 5 پروژه به عنوان محور آموزش دوره برگزیده شده و  به اجرا در آمد. لازم به ذکر است که این پروژه صرفا جنبه آموزشی داشته و متاسفانه هیچ اطلاعی از سازنده اصلی در دست نیست و تنها برای آموزش تکنیک های موشن گرافیک دراین دوره مورد استفاده قرار گرفته و هیچ گونه نفع مالی و هیچ ادعای مالکلیتی توسط مجموعه تاپ تیزر در مورد اثر وجود نداشته و درهر زمان که از سازنده اثر اطلاع یابیم نسبت به درج نام ایشان در این بخش اقدام خواهیم نمود