پیاده سازی موشن پیک موتوری

این موشن گرافیک در دوره آموزشی که قرار بر آموزش 4 موشن گرافیک به عنوان پروژه آموزشی مورد بررسی و آموزش قرار بگیره. این موضوع مقارن با شیوع بیماری کرونا بود و همین بهانه ای شد برای ایجاد تغییراتی جزیی در این پروژه که از جمله زدن ماسک توسط پیک موتوری و بعضی از مردم رو میشه اسم برد. همین طور خاطرات خوش رستوران شاطر عباس باعث شد که انتهای تیزر رو نیز با نام بردن از این رستوران قدیمی ببندیم. در این دوره ابتدای کار رو با دو موشن ایرانی که اجاره نشینی و همین پیک موتوری بود آغاز کردیم و ادامه کار رو هم با دو موشن خارجی ادامه دادیم و به اتمام رسوندیم