پیگیری درخواست همکاری

همراه گرامی “تاپ تیزر” شما می توانید با وارد کردن ایمیل و شناسه ورودی که از سوی سایت و در هنگام تکمیل درخواست در اختیار شما قرار می گیرد نسبت به وضعیت درخواست خود آگاه گردید. بدیهی است با توجه به محرمانه بودن اطلاعات مشتریان نزد ما تنها راه اثبات هویت سفارش دهنده شناسه ورودی و ایمیل ایشان در بانک اطلاعاتی ماست و به همین خاطر بدون داشتن این اطلاعات امکان دسترسی به صورت وضعیت سفارش امکان پذیر نمی باشد. در صورتی که در پیگیری درخواست خود در این بخش با مشکل مواجه هستید و یا شناسه ورودی  خود را فراموش کرده اید، می توانید با همکاران ما تماس برقرار نموده تا پس از ارائه مدارک لازم مشکل شما مرتغع گردد

شماره نتیجهنامنام خانوادگیایمیلشناسه ورودیوضعیت در خواست

هیچ ورودی مطابق با درخواست شما وجود ندارد.

شماره نتیجهنامنام خانوادگیایمیلشناسه ورودیوضعیت در خواست