پیاده سازی انیمیشن اجاره نشینی قدیم ها و امروز

این موشن گرافیک هم یک نمونه ایرانی هست که در پروسه آموزشی بنابر نظر سنجی انجام شده از هنرجویان انتخاب شد و به همین جهت تصمیم بر پیاده سازی پروژه گرفته شد و در روند آموزش هم از همین موشن گرافیک به عنوان پروژه استفاده کردیم و شاید به دلیل کاراکترهای موجود در این موشن گرافیک انتخاب هنرجویان بود و ما هم به این انتخاب احترام گذاشتیم. از سازنده این موشن اطلاعی نداریم و به همین دلیل هم متاسفانه امکان اینکه نامی از ایشان در اینجا برده بشه معذوریم. چنانچه در آینده اطلاعی از نام سازنده این موشن کسب کردیم در همین جا قید خواهیم کرد. در هر صورت این موشن برای تاپ تیزر جنبه انتفاعی نداشته و فقط همون طور که قبل تر هم اشاره کردیم یک پیاده سازی مجدد با اهداف آموزشی بوده