ساخت لوگو موشن ماهیدُر

این لوگو موشن به سفارش شرکت ماهیدر که وارد کننده و گسترش دهنده خدمات مربوط با ماهیان زینتی است ، تولید شده. لوگو به کار رفته در ساخت این لوگو موشن طراحی شده توسط خود شرکت بوده و مراحل تولید لوگوموشن بر اساس و پایه لوگو شرکت انجام پذیرفته است. در این لوگو موشن که مدت زمانش 8 ثانیه می باشد از افترافکت استفاده شده و با ترکیب و تلفیق افکت و ترنزیشن ها و نیز بهره گیری از تریم پس(Trim path)  که از قابلیت های بسیار پر کاربر در ساخت موشن گرافیک است جلوه عبور سه ماهی از روی لوگو و شکل گیری لوگو ساخته شده است.