موشن اینترو 2 بعدی ایرج حسنپور

این موشن گرافیک مربوط به گوینده ارجمند و هنرمند گرامی جناب ایرج حسنپور ساخته شده. در این موشن اینترو که به شکل دو بعدی ساخته شده سعی گردیده تا از المان های صوتی نظیر امواج و یا میتر صوتی در میکسر های استودیویی بهره گیری شده و استفاده گردد. موشن اینترو فرمی از موشن گرافیک است که می بایست در زمان کوتاه معرفی اجمالی از برند و یا شخص را به بیننده انتقال دهد و به طور کلی چنانکه از نامش پیداست برای ورود به یک ویدیو و یا برنامه از آن بهره می گیرند