Project Description

وایت برد موشن گرافیک معمولا تلفیقی از موشن گرافیک و وایت برد است که میتواند برای پروژه هایی که از جدیت بیشتری برخوردار هستند مورد استفاده قرار بگیرد ، تقریبا میتوان گفت هر آنچه که بخواهید میتوانید از این طریق پیاده سازی نمایید و مخاطب خود را با ایجاد تمایز بیشتر از رقبا جذب کنید. در مطالب آموزشی نیز میتواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.